Φράσεις που έμειναν, όχι μόνο στην ιστορία αλλά και στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Μάθετε με ακρίβεια και με συνοπτικό τρόπο, δίχως περιττούς πλατειασμούς, την προέλευση 100 και πλέον φράσεων της καθημερινότητας μας, φράσεις που οι περισσότεροι αγνοούμε την ταπεινή καταγωγή τους, φράσεις που θα σας εκπλήξει ο τρόπος γέννησης τους. Φράσεις που αξίζει τον κόπο να γίνουν γνώση για ένα παιδί…
Επιλέξτε:

Α-Ε

Ζ-Ο

Π-Ω

Advertisements