Οι γλωσσοδέτες είναι ευφάνταστες λέξεις ή σειρά λέξεων που είναι δύσκολο να προφερθεί με τη συνηθισμένη ταχύτητα λόγω των παρηχήσεων ή των παραλλαγών στα φωνήεντα ή τα σύμφωνα που περιλαμβάνει.
Οι γλωσσοδέτες είναι χρώμα στη φωνή, είναι γέλιο στη σιωπή, είναι παιχνίδι με παιδί. Παίξε με έναν από τους παρακάτω λοιπόν:

 

Πέμπτη πέφτει ο πεύκος κάτω
κάτω πέφτει ο πεύκος Πέμπτη.

*

Κοράλλι, ψιλοκόραλλο και ψιλοκοραλλάκι μου.

*

Καλημέρα, καμηλιέρη,
καμηλιέρη, καλημέρα.

*

Πίτα σπανακόπιτα,
σπανακολαδόπιτα.

*

Ο τζίτζιρας, ο μίντζιρας,
ο τζιντζιμιντζιχόντζιρας,
ανέβηκε στην τζιντζιριά,
στη μιντζιριά,
στην τζιντζιμιντζιχοντζιριά,
να φάει τα τζίντζιρα, τα μίντζιρα,
τα τζιντζιμιντζιχόντζιρα.

*

Φτου σκουληκομυρμηγκότρυπα

*

Ποντικός τρύπα κουρουπί
ποντικοτρυποκουρουπής!

*

Ο παπάς ο παχύς
έφαγε παχιά φακή.
Γιατί, παπά παχύ
έφαγες παχιά φακή;

*

Pierre Auguste Renoir, Young women talking

Pierre Auguste Renoir, Young women talking

Νερό, λινάρι, νερολίναρο,
νεροκαθαρολίναρο.

*

Η συκιά μας η διπλή ,
η διπλογυρι-γυριστή
κάνει τα σύκα τα διπλά ,
τα διπλογυρι-γυριστά .
Πάει ο σκύλος, ο διπλός,
ο διπλογυρι-γυριστός ,
να φάει τα σύκα τα διπλά,
τα διπλογυρι-γυριστά.

*

Έχω μια αμυγδαλιά, που κάνει
μύγδαλα, τσίγδαλα,
μυγδαλοτσιγδαλότσιγδα.

*

Η μυγδαλιά μου η τσιγδαλιά μου,
η μυγδοτσιγδοκοκαλιά μου,
κάνει μυγδαλίδια, τσιγδαλίδια,
μυγδοτσιγδοκοκαλίδια

*

Άσπρη πέτρα ξέξασπρη
κι απ’ τον ήλιο ξεξασπρότερη.

*

Εκκλησιά μολυβωτή,
μολυβοκοντυλοπελεκητή,
ποιος σε μολυβοκοντυλοπελέκησε;
Ο γιος του μολυβοκοντυλοπελεκητή.

*

Δω στα κάτω κόβουν πεύκα.
Τάχα πεύκα κόβουν τάχα;
Τάχα πέφτ’ ο πεύκος κάτω;

*

Της καρέκλας το ποδάρι
ξεκαρεκλοποδαριάστηκε.

*

Κούπα καπακωτή,
κούπα καπακωμένη,
κούπα ξεκαπάκωτη,
κούπα ξεκαπακωμένη.

*

Μια πάπια, μα ποιά πάπια;
μια πάπια με παπιά.

*

Από τα ύψη τ’ ουρανού
πέφτει τ’ αυγό του γερανού,
τσακίζει πέντε μάρμαρα,
μαρμαρομαυρομάρμαρα.

*

Το γυαλί μες το πηγάδι
γυαλικομπολογάει

Advertisements