Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας (ΙΑ/ΕΤΕ) είναι ο θεματοφύλακας των αρχείων και συλλογών της Εθνικής Τράπεζας όπου καταγράφεται η οικονομική ιστορία της χώρας αλλά και σημαντικές πτυχές της πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής μας κληρονομιάς. Προσπαθώντας να παράγει έργο, το Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας οργανώνει εκθέσεις, εκδόσεις, συνέδρια-ημερίδες, ερευνητικά προγράμματα, καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω των οποίων τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις επιστήμες της αρχειονομίας και της ιστορίας. Επιπλέον, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη σχέση που υπάρχει μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας βλέποντας ιστορικό υλικό. 
Το Ιστορικό Αρχείο επιτρέπει την πρόσβαση στα αρχεία του που σήμερα καλύπτουν την περίοδο από το 1841 μέχρι το 1966, καθώς και σε πρωτότυπα ή αντίγραφα αρχείων άλλων φορέων και προσωπικοτήτων που έχουν περιέλθει στην κυριότητά του.

Διεύθυνση: Μέγαρο Διομήδη, 3ης Σεπτεμβρίου 146, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8807805, Fax: 210 8807787
E-mail: ha-nbg@ethnodata.gr 
Πρόσβαση: ΗΣΑΠ: Σταθμός Βικτόρια ή Αττική
Μετρό: Σταθμός Αττική
Λεωφορεία: 608, 054 (Στάση Αγγελοπούλου)
Τρόλεϊ: Γραμμή 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14 (Στάση Αγγελοπούλου)
Δικτυακός τόπος: http://ha.nbg.gr/

Advertisements