Τα μεγάλα έργα τέχνης που χωρούν στις συζητήσεις, τις εξερευνήσεις που μπορούν να συμβούν σε κάθε νηπιαγωγείο.

Εξερευνήστε τις υποενότητες της Πινακοθήκης του ΕΝΛ, εντοπίστε πίνακες και συνθέσεις και βάλτε την τέχνη μπροστά στα μάτια των παιδιών.

Η ενότητα εμπλουτίζεται μέρα την ημέρα..

Advertisements